Men san'atga shon shuhrat deb kirmadim
Qo'shiq aytib baland uylar qurmadim
Men san'atga shon shuhrat deb kirmadim
Qo'shiq aytib baland uylar qurmadim

Hofiz bo'lib birovdan yuz burmadim
Qo'shiq aytish Xudo bergan dardimdir

Hofiz bo'lib birovdan yuz burmadim
Qo'shiq aytish Xudo bergan dardimdir

Elga xizmat qilay men shu yo'l bilan
Sayrashga teng emasman bulbul bilan
San'atimga baho bergan pul bilan
Qo'shiq aytish Xudo bergan dardimdur

Qo'shiq aytish Xudo bergan dardimdir
Qo'shiq aytish Xudo bergan dardimdir

Qo'shiq aytish Xudo bergan dardimdir
Qo'shiq aytish Xudo bergan dardimdir