Taqdir o'yinchoq emas
Men senga o'yinchoq emas
Bu yolg'on hislaringni
Manosi so'zlaring ne

Bor boshqasiga ayt
Men tomon yo'lingdan qayt
Meni unut bo'ldi bas

Taqdir o'yinchoq emas
Men senga o'yinchoq emas
Bu yolg'on hislaringni
Manosi so'zlaring ne

Bor boshqasiga ayt
Men tomon yo'lingdan qayt
Meni unut bo'ldi bas