Ko'kka julduz qarag'anda
Ko'zlaringni o'yladim
Bari nedeb ko'ndim biroq
Nazaringni qo'ymading