O'y suraman hayollarim ezgu bo'lib
Qolsam edi qo'lingdagi ko'zgu bo'lib
Chiroyingni kuzatardim mijja qoqmay
Sen ko'chaga chiqmas eding menga boqmay
O'y suraman hayollarim ezgu bo'lib
Qolsam edi qo'lingdagi ko'zgu bo'lib
Akim deya menga tik qararding
Xusning ila xumorimdan chiqararding

Bo'lay-bo'lay boring bo'lay
Bo'lay-bo'lay yoring bo'lay
Bo'lay-bo'lay joning bo'lay
Yoningdagi yoring bo'lay
Bo'lay-bo'lay boring bo'lay
Bo'lay-bo'lay yoring bo'lay
Bo'lay-bo'lay joning bo'lay
Yoningdagi yoring bo'lay