Voy so'azlari asalcha
Nozlar etadi buncha
Go'zalim deb chaqirsam
Araz qilar namuncha

Voy so'zlari asalcha
Nozlar etadi buncha
Go'zalim deb chaqirsam
Araz qilar namuncha

O Zarinam Zari Zari nam
O O O na na na na nam
O Zarinam Zari Zari nam
O O O na na na na nam

Hammadanam qizg'onaman
Qarashingdan yonaman
Jonim unday qarama
Borib o'pib olaman

Hammadanam qizg'onaman
Qarashingdan yonaman
Jonim unday qarama
Borib o'pib olaman

O Zarinam Zari Zari nam
O O O na na na na nam
O Zarinam Zari Zari nam
O O O na na na na nam