Ishqim tushdi bir go'zalga
Ta'rifi so'nmas g'azalga
Ergazib taqdir azalga
Mahliyo bo'ldim mahliyo

Jon olur ishva nozlari
Charos ko'zlari
Qo'ng'iroqdek ovozlari
Mahliyo bo'ldim mahliyo