Boshda do'ppi belda
Belbo'g yarashgan
Atrofda unga
Go'zallar qarashgan

Kuyovto'ra poyondozini talashgan
Davra qurib sho'x jo'ralar o'ynasin
Kuyovto'ra poyondozini talashgan
Davra qurib sho'x jo'ralar o'ynasin

Kuyov jo'ra jo'ralar
Belbog'iga o'ralar
Jon do'stini to'yida
Sho'x qo'shiqqa yo'rg'alar
Kuyov jo'ra jo'ralar
Belbog'iga o'ralar
Jon do'stini to'yida
Sho'x qo'shiqqa yo'rg'alar