To'qni ko'rolmaydi ochga berolmas
Tili bilan yurar bo'lak yurolmas
Gar bilmasa agar turib turolmas
Go'yo senu mensiz g'amgin o'ssalar

To'qni ko'rolmaydi ochga berolmas
Tili bilan yurar bo'lak yurolmas
Gar bilmasa agar turib turolmas
Go'yo senu mensiz g'amgin o'ssalar

G'iybat qilolmasa turmas kimsalar
Go'yo senu mensiz g'amgin o'ssalar
G'iybat qilolmasa turmas kimsalar
Go'yo senu mendekdurmas kimsalar

Tuxmat yomon jonni o'rtar beomon
Tuxmat yomon jonni o'rtar beomon
Tanho Xudo haqdir qolgani yolg'on

Go'yo senu mensiz g'amgin o'ssalar
Tanho Xudo haqdir qolgani yolg'on
Go'yo senu mensiz g'amgin o'ssalar