Qurug' yog'och qo'shib
Tordan soz yaraldi
Nolasida iloxiy bir
Roz yaraldi

Qurug' yog'och qo'shib
Tordan soz yaraldi
Nolasida iloxiy bir
Roz yaraldi

Qo'shiq dardin berar
Qodir xudoyim vo ajabki
Dardsiz qo'shiq boz yaraldi
Qodir xudoyim vo ajabki

Dardsiz qo'shiq boz yaraldi
Gunoximmi muxabbatdan
So'zlaganim oshiqlarning
Dardin doston kuylaganim