Joylangan bu yerga
Yusuf ota bobolar
Chiqqan bu yerdan
Mirtemirday bobolar

Kunu tun to'xtamas
Mehnatkash dehqoni

Iqonimdir bu mening Iqonim
Kindik qonim to'kilgan bu joy

Har kuni qizig'u
Har kuni to'y

Odamlarin yuragi iymonga boy
Iqonimdir bu mening Iqonim
farzandi egmagan
Hech kimga bosh
Otolmas hech kim
Bu yerga tosh