Ajab sirlar ajab sirlar
Ajab sirlar bormush
Zulfi zamonda
Umr aks etarmish

Oqar daryoda
Oqar daryoda
Umid yulduzlari
Porlar samoda

Men baxtim topgayman
Qay dilrabodan
Bizni ham sevguvchi
Bordur dunyoda