Ko’z yoshim oqar
Selday oqar
Tinim bilmay daryoday oqar
Ichim tirnalar
Rashkim kelar
Alam qilar hanuz yonitar
Unutmoq azob qiynama

Ko’z yoshim oqar
Selday oqar
Tinim bilmay daryoday oqar
Ichim tirnalar
Rashkim kelar

Alam qilar hanuz yonitar
Unutmoq azob qiynama
Yaralar bitar sekin-sekin
Chang bo’ron chaqmoq bo’ldi ichim
Lekin senda hamma xayolim
Yana sevamanmi menga ayt

Ko’z yoshim oqar
Selday oqar
Tinim bilmay daryoday oqar
Ichim tirnalar
Rashkim kelar

Alam qilar hanuz yonitar
Unutmoq azob qiynama
Yaralar bitar sekin-sekin
Chang bo’ron chaqmoq bo’ldi ichim
Lekin senda hamma xayolim
Yana sevamanmi menga ayt