Karvon degani bir uzun yo'lga chiqqan
Yulduz sanab manzillarni ko'zlab yurgan
O'z uyi Vatanini firog'ida risq-u nasibasin
Terib yurgan darvesh ekan

O'zga yurtda qancha shoh bo'lmasin
Bari bir o'z tuprog'ini qumsar ekan
Bor ekan-u yo'q ekan nima bo'bti
O'rtamizda atigi bir qo'shiq ekan

Karvon ketsa ketar o'sha karvon
Karvon ketsa kelar boshqa karvon
Karvon ketsa ketar o'sha karvon
U karvon ketsa kelar yangi karvon