Foniy falak yolg'on falak
Nega unutamiz umr charxpalak

U yon ketamiz mudom bilamiz

Odam urar har yon o'zin jon halak
Allomalar aytib ketgan

Yuraklari kuyib bitgan
Na qilay dardidan qocha olmasam