Beparvo dilimni bog'lasam
Ko'zimni cho'g'dayin chog'lasam
Kelarmikan yelkam silkinib
Yig'lasam Dildor

U uchun o'zimdan kechganman
Qanotsiz qush bo'lib uchganman
Bilarmikan ishqiga qasamla
Ichganman ming bor

Ko'ksimni cho'qiydi quzg'unlar
Qorachig'day qorayar uchqunlar
Boshginamga qulab tushadi
Bu tunlar axir

Ishvasi ko'p uning nozi ko'p
Berahm qiz emas o'ziku
Negadir men uchun atalgan
U so'zi ko'p taxir