Ko'zlarim mayus
Duoda hanuz titraydi
Tanam yig'lamang onam
Dardingiz o'zim

Termular ko'zim titroqli
Nolam yig'lamang onam
Ko'zlarim mayus
Duoda hanuz titraydi

Tanam yig'lamang onam
Dardingiz o'zim
Termular ko'zim titroqli
Nolam yig'lamang onam

Onam onam onam yig'lamang
Onam munis ko'zlaringiz
Yoshlamang onam onam
Titraydi bu tanam

Ko'zlaringizga yosh to'lganda
Onam onam onam yig'lamang
Onam munis ko'zlaringiz

Yoshlamang onam onam
Titraydi bu tanam
Ko'zlaringizga yosh to'lganda