Nechun kelding qalb
Oralab ketganding
Dilimni yaralab
Shuncha vaqt oralab

Qayting kelding yonimga
Kerakmas dildan so'zing
Kechib ketgan ham o'zing
Yoshlatma bo'ldi ko'zing

Nechun kelding qalb
Oralab ketganding
Dilimni yaralab
Shuncha vaqt oralab

Qayting kelding yonimga
Kerakmas dildan so'zing
Kechib ketgan ham o'zing
Yoshlatma bo'ldi ko'zing

Dil yaramni yangilama
O'zi shuncha qancha
Azoblar ko'rdi ko'rdi
Yangilama senga bo'lgan

Tuyg'ularim so'ndi so'ndi
Hol so'rama o'ylama
Yuragim aslo seni so'ramaydi
Yuragim seni so'ramaydi