Qanday og'ir sizdan ayrilmoq
Bilmaysiz ko'zimga boqib
Qanday og'ir sizdan ayrilmoq
Bilmaysiz ko'zimga boqib
Toqatimni qildingizku toq
Ermak uchun bag'rimni yoqib

Toqatimni qildingizku toq
Ermak uchun bag'rimni yoqib
O'ngimdagi alamlar kamdek
Tushlarimda sizni o'pardim
O'ngimdagi alamlar kamdek
Tushlarimda sizni o'pardim