Muhabbatsiz kechdi bu visol
Men murodsiz maqsadga yetdim
Tuni bilan yalindi Dildor
Kelaman deb aldadim ketdim
Muhabbatsiz kechdi bu visol
Men murodsiz maqsadga yetdim
Tuni bilan yalindi Dildor
Kelaman deb aldadim ketdim
Yo'l ko'rsat kech bo'ldi hazonlar
Daydi badar yelga aylandim

O'tdi oylar o'tdi zamonlar
Yana o'sha menga aylandim
O'tdi oylar o'tdi zamonlar
Yana o'sha menga aylandim
O'tdi oylar o'tdi zamonlar
Yana o'sha menga aylandim
O'tdi oylar o'tdi zamonlar
Yana o'sha menga aylandim
O'tdi oylar o'tdi zamonlar
Yana o'sha menga aylandim