Shu qizning nozlari
Manga yoqadi
Qah qah urib
Kulishlari yoqadi
Shu qizning nozlari
Manga yoqadi
Qah qah urib
Kulishlari yoqadi

Izlarida ming oshiqlar parvona
Izlarida ming oshiqlar parvona
Bolday lablarini boli yoqadi
Bolday lablarini boli yoqadi
Ishva qilib galding mani yonima
Go'zlaringni suzib qolding yomona
Ishva qilib galding mani yonima
Go'zlaringni suzib qolding yomona