Kimni sevadi u
O'zi ham bilmaydi

Kim bilan yasheydi
Kim bilan yotadi
Telefoni qo'lidan
Hech tushmeydi

Maskirovka ko'ylak
Lozim ro'mol o'raydi