Ne xush bo‘lg'ayki bir kun uyquluq baxtimni uyg'otsam
Kechalar tori mo‘yidek belig'a chirmashib yotsam
Gahi guldek yuzini ul shakar so‘zlukni hidlasam
Gahi shakar kibi ul yuzi gulning la'lidin totsam

Gohi asal gohi shakar gohi shakar gohi asal
Gohi asal kabi labi la'lidin totsam
Kechalar tori belig'a chirmashib yotsam
Qani Shirin bila Layliki sendin noz o‘rgansa
Qani Farhod-u Majnunkim alarg'a ishq o‘rgatsam
Gahi guldek yuzini ul shakar so‘zlukni hidlasam
Gohi shakar kabi labi la'lidin totsam
Qani Shirin bila Layliki sendin noz o‘rgansa
Qani Farhod-u Majnunkim alarg'a ishq o‘rgatsam
Gahi guldek yuzini ul shakar so‘zlukni hidlasam
Gohi shakar kabi labi la'lidin totsam

Gohi asal gohi shakar gohi shakar gohi asal
Gohi asal kabi labi la'lidin totsam
Kechalar tori belig'a chirmashib yotsam