halol yashash go'yoki qiyin
shayton qilar fitnayu o'yin
senga bir maslahat aytayin
robbimga duo qil tinmayin