Aldadi ko'p aldadi bu qiz meni
Izlaridan jurgiz edi shu kiz meni

Aldadi ko'p aldadi bu qiz meni
Izlaridan jurgiz edi shu kiz meni

Bir suluv qiz nozi minen qoshin qaqar
Ko'z ostinnan kulimleb qiyo baqar
Muldir mulak suvlariday tiniq juzi
Ishqi sirlarindan otib jondi joqar

Bir suluv qiz nozi minen qoshin qaqar
Ko'z ostinnan kulimleb qiyo baqar

Muldir mulak suvlariday tiniq juzi
Ishqi sirlarindan otib jondi joqar

Aldadi ko'p aldadi bu qiz meni
Izlaridan jurgiz edi shu qiz meni
Aldadi ko'p aldadi bu qiz meni
Izlaridan jurgiz edi shu qiz meni