Mayli qanday xoxlasang
Shunday bo'lsin tutmayman
Tutmayman tutmayman qo'ling
Balki ko'rish istamading

Meni qalbim istama istama
Xoxlama mayli mayli men
Ham ketaman o'z yo'limni
Topaman sezdirmayman

O'zimni bezdirmayman ko'nglingni
Faqat bilgin sen shuni yorim
Mayli men ham ketaman
Ham ketaman o'z yo'limni
Topaman sezdirmayman

O'zimni bezdirmayman ko'nglingni
Faqat bilgin sen shuni yorim
Mayli men ham ketaman
Faqat bilgin sen shuni zolim