Gullar tuti kimlar
Qo'lingdan tuti kimlar
Yuzingdan o'pti kimlar
Bag'riga bosti kimlar
Gunoxinga guvox tunlar
Yoki xilvat joylar
Ostiga oldi kimlar
Ayt qancha pullar
Mexrim aytgin yetmadimi
Yoki sevgim yetmadimi
To'g'risi pulim yetmadimi
Yonimda qolishginga

Nafsing asli balo ekan
Nafsinga pul davo ekan
Gul deb asrab yurganim
Xirsiga qul tikon ekan