Yo'q manda kaptiva
Mani borim shu yo'
Manda kechki sayir
Qizlar bilan uchrashuv

Samalyotdan sakrayman
Ochilmaydi parashut
Hayot bilan birma bir
Obboraman kurashuv

Hayotga bo'gan qarashim
Farq qiladi siladan
Toba qilib hatolardan
Har kuni ezilaman

Qo'rqmayman foniy
Dunyodan yoki zilziladan
Qo'rqaman agar savoblarim
Bo'lsa besamar da to'g'ri
Sevgi bilan man kelisholmadim