Zamiz asta aylanar
Zamin aylanar jim jid
Dunu jim jid o'lan yallalar
Zamiz asta aylanar

Zamin aylanar jim jid
Dunu jim jid o'lan yallalar
Faqt bedo ona bola allalar
Joningizga jon fida

Jonanonlarim poyingizga
Man fido onajonlarim
Joningizga jon fida
Jonanonlarim poyingizga

Man fido onajonlarim
Joningizga jon jonajonlarim
Poyingizga man fido onajonlarim
Qarab xech to'ymadim
Man ko'zingizga