Allahumma salli ‘ala Sayyidina
Muhammadin an-Nabiyyi al-ummiyyi
Va ‘ala alihi va sahbihi va sallim

Allahumma salli ‘ala Sayyidina
Muhammadin an-Nabiyyi al-ummiyyi
Va ‘ala alihi va sahbihi va sallim

Arshning qubbalariga
Otu nurla yozilgan
Ismi samoda Ahmad
Yerda Muhammad bo'lgan

Yetti qavat ko'klardan
Haq jamolini bilgan
Avvalo yer elchisi
Yo Hazrati Muhammad

Quyosh ham u kechaning
Nuriga sajda etarkan
Yulduzlar mash ichinda
Koinot vaj etarkan

Butun hamd-u sanolar
Robbimizga yetarkan
Bu kecha sendan kelgan
Yo Hazrati Muhammad

Allahumma salli ‘ala Sayyidina
Muhammadin an-Nabiyyi al-ummiyyi
Va ‘ala alihi va sahbihi va sallim

Allahumma salli ‘ala Sayyidina
Muhammadin an-Nabiyyi al-ummiyyi
Va ‘ala alihi va sahbihi va sallim