Yurtimizda boylar ko'paysin
Saxovatli qo'llar ko'paysin
Yaxshilarni yaxshiligiga
Havasli boqar ko'zlar ko'paysin
Yurtimizda boylar ko'paysin
Saxovatli qo'llar ko'paysin
Yaxshilarni yaxshiligiga
Havasli boqar ko'zlar ko'paysin
Oqqan daryo oqsin tinmasin
Ko'p baraka yopsin sinmasin
Bir o'ksigan g'arib ko'nglini
Qo'llaganni Alloh qo'llasin
Mehnat qilib dollorlar yig'ib
Xalqimizda to'ylar ko'paysin
Yurtimizda boylar ko'paysin
Saxovatli qo'llar ko'paysin

Masjid solgan binolar qurgan
Ehsonini bildirmay yurgan
Saxiylar ko'p zar bilan emas
Himmat qilib qandini urgan
Masjid solgan binolar qurgan
Ehsonini bildirmay yurgan
Saxiylar ko'p zar bilan emas
Himmat qilib qandini urgan
Yurtimizda boylar ko'paysin
Saxovatli qo'llar ko'paysin
Yaxshilarni yaxshiligiga
Havasli boqar ko'zlar ko'paysin