Asrlardan beri
Zordekman shunday
Darding bilan birga
Tug'ilgandekman

Bir nafas ko'rmasam
Bo'g'ilgandekman
Olisan bo'lsa ham
Ko'ringinda kunda
Dilga yaqin ammo
Ko'zdan uzoq yor
Bir yelkan misoli
Olis dengizda

Men esa yillarki
Qirg'oqda kutgan
Gohi umidsizman
Gohi umidvor

Dilga yaqin ammo
Ko'zdan uzoq yor
Bir yelkan misoli
Olis dengizda
Men esa yillarki
Qirg'oqda kutgan
Gohi umidsizman
Gohi umidvor