Zo'rdan zo'r ham uylandi
Qarzi bor ham uylandi
Hamma jo'ram uylandi
Men qachon uylanaman

Zo'rdan zo'r ham uylandi
Qarzi bor ham uylandi
Hamma jo'ram uylandi
Men qachon uylanaman

She'rim hali chalasi bor
Men tengilar bolasi bor
Qo'shnilarda ikkitadan bor
Men qachon uylanaman

She'rim hali chalasi bor
Men tengilar bolasi bor
Qo'shnilarda ikkitadan bor
Men qachon uylanaman

Zo'rdan zo'r ham uylandi
Qarzi bor ham uylandi
Hamma jo'ram uylandi
Men qachon uylanaman

Zo'rdan zo'r ham uylandi
Qarzi bor ham uylandi
Hamma jo'ram uylandi
Men qachon uylanaman