Ketardi o'zgalarga
Holimni so'ramay

Qancha azob bergandi
Yuragimga bilmay

U ketdi qolaverdim
Gar bo'lganimcha mayus

O'sha paytlarda
Kirib kelgandi ko'z

Hali sog'inaman
Uni ko'zlarini

Yolg'iz menga atalgan
Shirin so'zlarini