Shildir shildir suvlar oqar
Mahallamning arig'idan
Qizlarchi jonizga yoqar
Aylonasiz har yonidan

Aylonasiz o'rgulosiz
Gaplosholmay qiynolasiz

Bo'ylaringiz yetib qoldi
Endi qachon uylonasiz

Aylonasiz o'rgulosiz
Gaplosholmay qiynolasiz
Bo'ylaringiz yetib qoldi
Endi qachon uylonasiz

Aylonasiz o'rgulosiz
Gaplosholmay qiynolasiz

Bo'ylaringiz yetib qoldi
Endi qachon uylonasiz

Onajonim men o'yladim
Sizni juda ko'p qiynadim
Sovchilarga xo'p deyavering
Shu bolani men tanladim

Onajonim men o'yladim
Sizni juda ko'p qiynadim

Sovchilarga xo'p deyavering
Shu bolani men tanladim

Aylonasiz o'rgulosiz
Gaplosholmay qiynolasiz
Bo'ylaringiz yetib qoldi
Endi qachon uylonasiz

Aylonasiz o'rgulosiz
Gaplosholmay qiynolasiz

Bo'ylaringiz yetib qoldi
Endi qachon uylonasiz

Aylonasiz o'rgulosiz
Gaplosholmay qiynolasiz
Bo'ylaringiz yetib qoldi
Endi qachon uylonasiz