Kecha bilan kunduz bir
Suruv qamar qunduz bir

Raqs aylasin gul yuz bir
101 chalinganda

Bu ohangni sehri bor

Muhabbati mehri bor
O'ynaydi har dilrabo
Bir yuz bir chalinganda

Bir yuz bir bir yuz bir
O'ynab bersin gul yuz bir

Bir yuz bir bir yuz bir
O'ynab bersin gul yuz bir