Bu dunyoda qo'shiqlar ko'p
Bir biridan sho'x

Ammo bu qo'shiqqa hech
Ko'ngil bo'lmas to'q

Bu dunyoda qo'shiqlar ko'p
Bir biridan sho'x
Ammo bu qo'shiqqa hech
Hech chidayolmadim

Rozi bo'lsang bas qilay
Qo'shiq aytishni men

Savranni kengroq oling
O'ynab beray men

Rozi bo'lsang bas qilay
Qo'shiq aytishni men
Savranni kengroq oling
O'ynab beray men