Quvonch yoshim artaman zo'r odamni o'g'liman
Faxr ila aytaman men dadamni o'g'liman
Kimga yomon bo'laman to'g'riga men to'g'riman
Labiz bersam qilaman men dadamni o'g'liman

Da-da dadam buyuk odam
Da-da dadam meni dadam
Da-da dadam jonim dadam
Da-da dadam o'zimni dadam
Ko'rdim men nomartdini
Mardman degan mardini
Ko'ring jon omadini
Men dadamni o'g'liman

Hey olma tagiga olma tushar ekanda qarang
Kimni o'g'lisan deya keling mendan bir so'rang
Hey olma tagiga olma tushar ekanda qarang
Kimni o'g'lisan deya keling mendan bir so'rang

Da-da dadam buyuk odam
Da-da dadam meni dadam
Da-da dadam jonim dadam
Da-da dadam o'zimni dadam
Turishi bir dunyo zot
Zo'r odamni o'g'liman
Labzi halolu obod
Men dadamni o'g'liman
Turishi bir dunyo zot
Zo'r odamni o'g'liman
Labzi halolu obod
Men dadamni o'g'liman