Pardozlaringdan shu nozlaringnan
Aylanayin sani aylanayin

Ko'zlaringdan aylanay
Ichlarim yoqma u yona

Bu yona boqma
Ko'zlaring suzib yor
Qalbim senga zor
Erkalab arkalab
Erkalab erkalab
Nozlani pardozlani qo'yma
Yuragimga bum bum o'tlarni solma

Erkalab arkalab
Erkalab erkalab

Nozlani pardozlani qo'yma
Yuragimga bum bum o'tlarni solma