Shaka-shaka-shaka-shakka-shakarim
Go'za-go'za-go'za-go'za-go'zalim
Asa-asa-asa-assa-asalim
Mani-mani-mani-mani-mani-asalim
Shaka-shaka-shaka-shakka-shakarim
Go'za-go'za-go'za-go'za-go'zalim
Asa-asa-asa-assa-asalim
Mani-mani-mani-mani-asalim
Gullar bersam boqmay qiyo
Labin burar uyo-buyo
Gaplarimga kirmadiyo
Qaysarligin qo'ymaydiyo
Gullar bersam boqmay qiyo
Labin burar uyo-buyo
Gaplarimga kirmadiyo
Qaysarligin qo'ymaydiyo
Menga boqqan ko'zlar qani
Shirin-shirin so'zlar qani
Lekin ko'ngling manda sani
Shartmi shuncha qiynab mani
Menga boqqan ko'zlar qani
Shirin-shirin so'zlar qani
Lekin ko'ngling manda sani
Shartmi shuncha qiynab mani