Uni eslab har
Kuni uy oldiga boraman
Ko'ramanmu deb uni
Hayron bo'lib qolaman

Eslamasam bo'lmayapti
Yurak uni so'rayapti
Nima qilay unitish
Qo'limdan kelmayapti
U manimas o'zgani
Yonida endi men emas
O'zgalar hayolida
Uni unutolmadim
Unutish og'ir qo'yvormas
Edim yonimda bo'lsa hozir
U manimas o'zgani
Yonida endi men emas

O'zgalar hayolida
Uni unutolmadim
Unutish og'ir qo'yvormas
Edim yonimda bo'lsa hozir