Bodom bodommi go'zlari
Qalam qalammi qoshlari

Qop qora qora qora sochlari
Manga manga mosmish bo'ylari

Bodom bodommi go'zlari
Qalam qalammi qoshlari

Qop qora qora qora sochlari
Manga manga mosmish bo'ylari

Bo'ylari bo'yima mosmish
Qomati to'qsona oltmish

Yurakka otash solmish
Voy voy voy voy solmish