Bugun senga qildim qo'ng'iroq
E boraymi
Bugun senga qildim qo'ng'iroq
E boraymi
Deding shirin so'zlab
Uchrashsak ham bo'lardi
Deding shirin so'zlab
Uchrashsak ham bo'lardi
Biroq tez etarsan qolarman bo'zlab
Bugun senga qildim qo'ng'iroq
E boraymi