Hayolda erkalab suyib yuribsan
Kuyib yuribsanku o'lib yuribsan
Hayolda erkalab suyib yuribsan
O'zingcha bildirmayn o'lib yuribsan

O'zingcha osmonsan yerda joy yo'qdek
O'zingga dim bino qo'yib yuribsan
O'zingga ko'p baho berib yuribsan