Ey oymomojon oymomo
Go'zallikka boy momo

Nega birdan unday bo'ldi
Unday emas gulday bo'ldi
Nimasini endi ayatay
Meni sevgim shunday so'ldi

To'yi kuni oyday to'ldi
Ochilgan bir gulday to'ldi
Meni sevgan Billura qiz
Boshqasiga kelin bo'ldi
Oymomo

Nega birdan unday bo'ldi
Unday emas gulday bo'ldi
Nimasini endi ayatay
Meni sevgim shunday so'ldi

To'yi kuni oyday to'ldi
Ochilgan bir gulday to'ldi
Meni sevgan Billura qiz
Boshqasiga kelin bo'ldi
Oymomo