Vaqt o'tib chiroying rangi o'zgardi
Peshonangga yillar izin solarkan

Yoshlik yog'irdek yog'diyu o'tdi
Dunyo berganini qaytib olarkan

Yoshlik yog'irdek yog'diyu o'tdi
Dunyo berganini qaytib olarkan

Kecha zarlar sochib o'ynagan mardlar
Bugun nochorlikda indamay dodlar

Dengizni sog'inib yig'lar qirg'oqlar
Dengizni sog'inib yig'lar qirg'oqlar

Dunyo dunyo dunyo berganini qaytib olarkan
Dunyo dunyo dunyo berganini qaytib olarkan