Keldim istab nigoroo
Bir boqing yor bir boqing
Keldim istab nigoroo

Bir boqing yor bir boqing
Aylanay ko'nglim yaro
Bir boqing yor bir boqing

Aylanay ko'nglim yaro
Bir boqing yor bir boqing
Tovus yanglig' tovlanib

Keling dilbar sollonib
Tovus yanglig' tovlanib
Keling dilbar sollonib