Ming yaxshiga
Ming yomon odamni
Odamni ko'rgan chollar
Otamdayin qadirdon

Otamni ko'rgan chollar
Dil hayir hushlab ketti
Dunyoni tashlab ketti
Yoniga boshlab ketti

Otamni ko'rgan chollar
So'z aytay tirigidan
Do'stiyu sherigidan
So'z aytay tirigidan

Do'stiyu sherigidan
O'tkazsin ko'rigidan
So'z aytay tirigidan
Do'stiyu sherigidan
6