Zolilim siz faqat meni desangiz
Yo'llaring yoritgan oy bo'laman
Zolilim siz faqat meni desangiz
Piyolangizda shakar choy bo'laman
Siz meni yomon demang
Sevgimni yolg'on demang
Noz qilsam sizga yoqay deb
Bu o'zi osmon demang