Har go'rganda yurak duk-duk urmeymi
Ovozima galaversang bo'lmeymi
Go'rganingda yurak duk-duk urmeymi
Ovoziman bilaversang bo'lmeymi
So'zlarimni nazar-pisand atmeysan-ey
Gaplarimni nazar-pisand atmeysan-ey
Manga bergen azoblaring yetmeymi
Shuncha bergen azoblaring yetmeymi

Ulug' yo'lda ikki kaptar o'yneydi
Sandan boshqa yora ko'nglim urmeydi
Ulug' yo'lda ikki kaptar o'yneydi
Sandan boshqa yora ko'nglim urmeydi
Sandan boshqa yora ko'nglim urg'anda
Hech qaysisi o'zginangga durmeydi
Hech birisi o'zginangga durmeydi