Deydiyo deydi
Yana nimalar deydi
Qo'qonimni qizlari
Barno ekan deydi

Deydiyo deydi
Yana nimalar deydi
Qo'qonimni qizlari
Barno ekan deydi
Baland tog'dan kelaman
Ot o'ynatib deydi
Baland tog'dan kelaman
Ot o'ynatib deydi

Qo'limda ovchi miltiq
Quyon otib deydi
Qo'limda ovchi miltiq
Quyon otib deydi